603 454 567

   biuro.derkon@gmail.com

Dlaczego warto montować pompę ciepła?

Dodano: 2022-04-27

Pompy ciepła należą do jednych z najbardziej niezawodnych urządzeń grzewczych na rynku. Wynika to w znacznej mierze z ich odporności na przegrzanie. Za kluczowy element instalacji uważa się sprężarkę i to od jej stanu zależy żywotność całego układu. Szacuje się, że średnio jednego systemu bez awarii używa się około 25 lat, jednak niektórzy użytkownicy deklarują nawet 40 lat bezproblemowego użytkowania. 

Pompy ciepła opierają się na mechanizmie złożonym ze sprężarki, skraplacza, zaworu rozprężnego i parownika. Dodatkowo, w skład systemu wchodzi tzw. czynnik chłodzący, który krążąc wewnątrz układu, wrze pod niskim ciśnieniem oraz w niskiej temperaturze i pobiera ciepło z zewnątrz budynku. W całym systemie wzrasta temperatura i ciśnienie, za sprawą sprężarki czynnik chłodzący zmienia swój stan na lotny, by następnie trafić do skraplarki, gdzie oddaje ciepło. Finalnie, czynnik ponownie przechodzi w stan ciekły, by móc na nowo przejść przez proces.

Korzyści płynące z montażu pompy ciepła

Głównym celem montażu pompy ciepła jest ogrzewanie domu i wody użytkowej przy niskim zużyciu energii. Rozwiązanie to jest wysoce energooszczędne. Dla porównania: koszty ogrzewania pompą ciepła są niższe niż w przy pomocy kotłów olejowych, pelletu oraz ekogroszku. Poza tym, pompy ciepła niosą za sobą inne korzyści, takie jak: