603 454 567

   biuro.derkon@gmail.com

Jak i jak często serwisuje się pompy ciepła?

Dodano: 2022-06-14

Coraz więcej osób docenia zalety płynące z instalacji pompy ciepła, która pozwala przede wszystkim znacząco obniżyć koszty ogrzewania. Nowoczesne urządzenia wyposażone są w wiele przydatnych funkcji, do których należy oprócz ogrzewania pomieszczeń m.in. możliwość  ogrzewania wody. Pompę ciepła trzeba poddawać regularnym przeglądom, ewentualnie naprawom. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega serwis pompy ciepła.
Serwis techniczny pompy ciepła przez autoryzowanego serwisanta wykonuje się według zaleceń producenta, najczęściej raz w roku (nawet jeśli nie pojawiają się żadne niepokojące objawy). Najlepiej wykonać go poza sezonem grzewczym.

Podstawowe czynności wykonywane podczas serwisu

Prace serwisowe związane z obiegiem chłodniczym i podzespołami elektrycznymi mogą wykonywać tylko specjaliści ze specjalnymi uprawnieniami. Zakres czynności serwisowych może być różny w zależności od rodzaju urządzenia i gwarancji producenta. Lista elementów, które powinny być sprawdzone, znajduje się w specjalnym protokole konserwacji sporządzonym przez producenta.

Najczęściej jednak dokonuje się:
• oceny stanu pracy urządzenia na podstawie zapisanych alarmów i czasu pracy;
• kontroli sterownika i parametrów pracy pompy ciepła;
• sprawdzenia podłączenia elektrycznego, kabli elektrycznych i ich połączeń śrubowych;
• sprawdzenia filtrów obiegu grzewczego i obiegu glikolu;
• sprawdzenia refraktometrem zawartość środka ochrony przed zamrażaniem oraz obiegu chłodniczego przy pomocy wykrywacza nieszczelności;
• sprawdzenia wartości ciśnienia napełniania na instalacji grzewczej i instalacji glikolu oraz ciśnienia w naczyniu wzbiorczym;
• sprawdzenia stanu anody antykorozyjnej w zasobniku c.w.u. oraz zaworów bezpieczeństwa;
• kontroli poszczególnych podzespołów, m.in. pomp obiegowych, grzałki, zabezpieczeń.
W razie wykrycia usterek zaleca się wymianę części na oryginalne, rekomendowane przez producenta.

Pompy powietrze i jednostki zewnętrzne wymagają dodatkowych prac kontrolnych związanych ze specyfiką ich działania.